Οι δογματικές πεποιθήσεις που εκφράζονται μέσα από τα βιβλικά μαθήματα του Ε.ΘΕΟ.Σ. αντανακλούν τις αρχές των πεντηκοστιανών εκκλησιών, και ιδιαίτερα των Συνάξεων του Θεού (Assemblies of God) από τις οποίες προέρχεται η πλειοψηφία των συγγραφέων των μαθημάτων. Αυτό σημαίνει πως σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι διδασκαλίες που παρουσιάζονται συμφωνούν με τις γενικές αρχές πίστης όλων των ευαγγελικών και πεντηκοστιανών αποχρώσεων.

Ο Ε.ΘΕΟ.Σ. δέχεται ως μαθητές του άτομα από οποιοδήποτε εκκλησιαστικό υπόβαθρο, εφόσον οι ίδιοι δεν έχουν αντίρρηση να μελετήσουν τα μαθήματά του.