Ο Ιησούς έδωσε στους αποστόλους Του την αποστολή να μαθητεύσουν όλα τα έθνη, διδάσκοντά τα να υπακούν σε όλα όσα Αυτός παρήγγειλε (Ματθαίος 28:19-20). Αυτά κι αν είναι νέα για την εκκλησία! Σε αυτό το μάθημα, η συγγραφέας Marjorie Steward περιγράφει πώς μπορείς να έχεις μια διακονία διδασκαλίας που θα είναι ταυτόχρονα παραγωγική και θα σου δίνει ικανοποίηση. Τα κεφάλαια του μαθήματος είναι:

 

1. Η διδασκαλία μπορεί να είναι διακονία

2. Η χριστιανική διδασκαλία είναι σημαντική

3. Η χριστιανική διδασκαλία είναι ξεχωριστή

4. Όλοι χρειάζονται διδασκαλία

5. Όλοι μπορούν να είναι δάσκαλοι

6. Δεν χρειάζεσαι έδρα

7. Χρειάζεσαι ένα μήνυμα

8. Χρειάζεσαι και μια μέθοδο

9. Ο Ιησούς χρησιμοποίησε καλές μεθόδους

 

Επιστροφή στη Σειρά "Η Χριστιανική Ζωή"