Τη στιγμή που δέχθηκες τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα σου, άρχισες μια καινούργια ζωή. Αυτός είναι ο Δωρητής της Ζωής – μιας ζωής όμορφης, πλούσιας, χαρούμενης και αιώνιας. Αυτό το μάθημα έχει γραφτεί για να εξηγήσει τα βασικά στοιχεία αυτής της νέας ζωής. Τα κεφάλαια αυτού του μαθήματος είναι:

1. Έχεις αρχίσει μια καινούργια ζωή

2. Μαθαίνεις να περπατάς

3. Ο Πατέρας σου μιλάει

4. Θέλεις να αυξηθείς;

5. Καινούργια ζωή, καινούργιες δραστηριότητες

6. Οι καινούργιοι σου στόχοι

7. Έχεις ένα βοηθό

8. Η ζωή σου είναι ένα φως

9. Πώς να έχεις ένα ευτυχισμένο σπίτι

10. Η καινούργια σου ελευθερία

 

Επιστροφή στη Σειρά "Η Χριστιανική Ζωή"