Σύντομη Περιγραφή

Θέμα αυτού του μαθήματος είναι η Καινή Διαθήκη, η νέα συμφωνία που ο Θεός έκανε με την ανθρωπότητα μέσα από τον Υιό Του, Ιησού Χριστό. Αυτή η επισκόπηση της Καινής Διαθήκης δείχνει ότι ο Θεός μιλά με εξουσία στην Εκκλησία και τον κόσμο σήμερα, όπως και στις μέρες της Καινής Διαθήκης. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το μάθημα θα ενισχύσουν την κατανόηση των αληθειών της Καινής Διαθήκης και την αξιοπιστία της. Η μελέτη αυτού του μαθήματος θα επιτρέψει σε όσους το κατανοήσουν, να διδάξουν πιο αποτελεσματικά σε άλλους το Λόγο του Θεού.

 

Το μάθημα περιέχει τα παρακάτω κεφάλαια

1. Η Καινή Διαθήκη και ο κόσμος της

2. Ο Ιησούς και τα ευαγγέλια

3. Ο Ματθαίος και ο Μάρκος

4. Ο Λουκάς και ο Ιωάννης

5. Η εγκαθίδρυση της εκκλησίας

6. Η εκκλησία στρέφεται προς τα έξω

7. Η εκκλησία συνεχίζει να αυξάνει

8. Η εκκλησία βρίσκει λύσεις

9. Η εκκλησία σε σύγκρουση και προσμονή

10. Στηριζόμαστε στην Καινή Διαθήκη

 

Επιστροφή στη Σειρά "Η Χριστιανική Υπηρεσία"