Σύντομη Περιγραφή

Από τότε που η εκκλησία ξεκίνησε, τη μέρα της Πεντηκοστής, οι ακόλουθοι του Χριστού ιδρύουν εκκλησίες σε όλο τον κόσμο. Ο συγγραφέας μας δείχνει τη σπουδαιότητα του να μας διευθύνει το Άγιο Πνεύμα καθώς σχεδιάζουμε στρατηγικές για την ίδρυση νέων εκκλησιών. Η Γραφή δίνει τις κατευθυντήριες  αρχές και τους σκοπούς για την ίδρυση Εκκλησιών σε κάθε πολιτισμό και λαό.

 

Το μάθημα περιέχει τα παρακάτω κεφάλαια

1. Οι εκκλησίες στην Καινή Διαθήκη

2. Οι εκκλησίες και η αποστολή τους

3. Αυτόνομες εκκλησίες

4. Εκκλησίες που ξεκινούν νέες εκκλησίες

5. Αυτοσυντήρητες εκκλησίες

6. Εκκλησίες που εκπαιδεύουν ηγέτες

7. Εκκλησίες που φανερώνουν την τεχνική ίδρυσης

8. Το σχέδιο των εκκλησιών για πολλαπλασιασμό

 

Επιστροφή στη Σειρά "Η Χριστιανική Υπηρεσία"