Το "Κάνοντας τη Διαφορά" είναι το τρίτο μάθημα αυτής της τρίτομης σειράς μαθημάτων "Η Μαθητεία στον 21ο Αιώνα". Περιέχει πρακτικά μαθήματα που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις το ρόλο που έχεις στην υπηρεσία του Θεού και των συνανθρώπων σου, καθώς αγωνίζεσαι για να ζήσεις τον λόγο του Θεού.

 

Κεφάλαιο 1 – Η Ανάπτυξη του Οραματισμού

Κεφάλαιο 2 – Χριστοκεντρικοί Στόχοι

Κεφάλαιο 3 – Η Αποστολή του Ευαγγελισμού

Κεφάλαιο 4 – Στάση Δεκτική προς τη Διδασκαλία

Κεφάλαιο 5 – Υπηρεσία στην Τοπική Εκκλησία και Πέραν Αυτής

Κεφάλαιο 6 – Μέγιστη Αξιοποίηση του Χρόνου Σου

Κεφάλαιο 7 – Οι Ικανότητες και τα Χαρίσματά Σου

Κεφάλαιο 8 – Ανάπτυξη Ηγετικής Ικανότητας

Κεφάλαιο 9 – Η Σημασία της Συλλογικής Δουλειάς

Κεφάλαιο 10 – Οικοδομώντας την Ενότητα στην Τοπική Εκκλησία

Κεφάλαιο 11 – Διαχείριση Συγκρούσεων

Κεφάλαιο 12 – Βελτίωση της Στάσης Σου

Κεφάλαιο 13 – Υπερνίκηση των Εμποδίων

 

Επιστροφή στη Σειρά "Η Μαθητεία στον 21ο Αιώνα"