Σύντομη Περιγραφή

Η προσεχτική, μεθοδική μελέτη της Αγίας Γραφής είναι το θέμα αυτού του μαθήματος. Στο πρώτο μέρος ο συγγραφέας παρουσιάζει τις αρχές, την ορολογία και τα μέσα της ερμηνείας που είναι αναγκαία σε όλες τις αποτελεσματικές μεθόδους  Βιβλικής μελέτης. Η δεύτερη ενότητα περιγράφει τη λεπτομερή μελέτη ενός βιβλίου της Αγίας Γραφής με τη συνθετική μέθοδο. Η βιογραφική, θεματική και λατρευτική μέθοδος μελέτης αναλύονται στο τρίτο μέρος και παρουσιάζεται η αξία τους. Παρόλο που μεγάλο μέρος του μαθήματος παρουσιάζει τρόπους μελέτης της Αγίας Γραφής, η κύρια έμφαση τίθεται στην πνευματική ανάπτυξη του σπουδαστή και στο πως μια συστηματική μελέτη των Γραφών είναι ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου.

 

Το μάθημα περιέχει τα παρακάτω κεφάλαια

1. Ανοίγοντας την Αγία Γραφή

2. Προσεγγίσεις στη βιβλική μελέτη

3. Βασικές αρχές ερμηνείας

4. Η μεταφορική γλώσσα στην ερμηνεία

5. Σύνταξη — Γνωρίζοντας τα μέρη

6. Σύνταξη — Συνδέοντας τα μέρη

7. Εφαρμογή — Μελετώντας με τη μέθοδο βιβλίου

8. Βιογραφική μέθοδος μελέτης

9. Θεματική μέθοδος μελέτης

10. Λατρευτική μέθοδος μελέτης

 

Επιστροφή στη Σειρά "Η Χριστιανική Υπηρεσία"