Όλοι μας χρειαζόμαστε φίλους, και εκτιμούμε ιδιαίτερα εκείνους τους σπουδαίους φίλους που είναι πάντα εκεί όταν τους χρειαζόμαστε. Ο συγγραφέας μας παρουσιάζει ένα σπουδαίο φίλο μας: Το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί μαθητές είχαν την εμπειρία του βαπτίσματος στο Άγιο Πνεύμα μετά τη μελέτη αυτού του μαθήματος. Τα κεφάλαια που περιέχει είναιι:

 

1. Έχεις ένα φίλο: Το Άγιο Πνεύμα

2. Το Άγιο Πνεύμα σου δίνει ζωή

3. Το Άγιο Πνεύμα σε βοηθά να προσεύχεσαι

4. Το Άγιο Πνεύμα σε οδηγεί

5. Το Άγιο Πνεύμα σου δίνει δύναμη

6. Το Άγιο Πνεύμα σε γεμίζει

 

Επιστροφή στη Σειρά "Η Χριστιανική Ζωή"