Σύντομη Περιγραφή

Ένας λαμπρός χαρακτήρας, όπως ένας όμορφος κήπος, δεν προκύπτει τυχαία. Ο Χριστιανικός χαρακτήρας αναπτύσσεται καθώς το Άγιο Πνεύμα παράγει τον καρπό Του μέσα στον πιστό. Ο καρπός του Πνεύματος, που περιγράφεται στο Γαλάτες 5.22-23, είναι το αποτέλεσμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στις ζωές μας. Ο συγγραφέας παρέχει μια πρακτική μελέτη από το Γαλάτες 5 και άλλα σχετικά βιβλικά αποσπάσματα. Αυτό το μάθημα τονίζει την ανάπτυξη των αξιοζήλευτων χαρακτηριστικών που συνθέτουν τον καρπό του Πνεύματος και τα οφέλη τους στις σχέσεις και την υπηρεσία του Χριστιανού. Τα συστατικά του καρπού αποτελούν και τα κύρια κεφάλαια του μαθήματος.

 

Το μάθημα περιέχει τα παρακάτω κεφάλαια

1. Ο Χριστιανικός χαρακτήρας: Ο καρπός του Πνεύματος

2. Αγάπη: Ο εκλεκτός καρπός

3. Χαρά: Ο καρπός της χάρης

4. Ειρήνη: Ο καρπός της εμπιστοσύνης

5. Υπομονή: Ο καρπός της καρτερικότητας

6. Χρηστότητα και αγαθοσύνη: Ο δίδυμος καρπός

7. Πιστότητα: Ο καρπός της πίστης

8. Πραότητα: Ο καρπός της υποταγής

9. Εγκράτεια: Ο καρπός της πειθαρχίας

10. Καρποφορία: Κανένας νόμος εναντίον της

 

Επιστροφή στη Σειρά "Η Χριστιανική Υπηρεσία"