Σύντομη Περιγραφή

Τα περισσότερα πράγματα τα μαθαίνουμε με δύο τρόπους: Από παραδείγματα και από αρχές. Στο μάθημα αυτό ο συγγραφέας αναλύει την ηγεσία και από τις δύο προοπτικές και εξετάζει τα παραδείγματα αρκετών ηγετών που ο Θεός έκλεξε. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να σκεφτούν αυτές τις οικίες βιογραφικές ιστορίες κάτω από το θέμα της ηγεσίας. Κατόπιν οδηγούνται σε μια ανάλυση των αρχών που έκαναν την ηγεσία αυτών των ανθρώπων αποτελεσματική.

 

Το μάθημα περιέχει τα παρακάτω κεφάλαια

1. Οι άνθρωποι που ηγούνται και που ακολουθούν

2. Οι ηγέτες εκτιμούν τους ανθρώπους

3. Οι ηγέτες αναπτύσσονται και βοηθούν και άλλους να αναπτυχθούν

4. Οι ηγέτες σχεδιάζουν και οργανώνουν

5. Οι ηγέτες επικοινωνούν

6. Οι ηγέτες λύνουν προβλήματα και παίρνουν αποφάσεις

7. Οι ηγέτες αναλαμβάνουν ευθύνες

8. Οι ηγέτες εργάζονται για την επίτευξη επιμέρους στόχων

9. Οι ηγέτες έχουν κίνητρα και δίνουν κίνητρα και σε άλλους

 

Επιστροφή στη Σειρά "Η Χριστιανική Υπηρεσία"