Ο Θεός μας δημιούργησε με μια επιθυμία να Τον αναζητούμε. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι χρειαζόμαστε μια δύναμη μεγαλύτερη από τη δική μας για να λυθούν τα προβλήματά μας, να καλυφθούν οι ανάγκες μας και να προστατευόμαστε. Μέσω της προσευχής, μαθαίνουμε να στρεφόμαστε στο Θεό για βοήθεια. Ο συγγραφέας J. Robert Ashcroft μας διδάσκει έναν τρόπο να προσευχόμαστε, να βρίσκουμε απαντήσεις και να βλέπουμε τις ανάγκες μας να καλύπτονται καθώς προσευχόμαστε και λατρεύουμε το Θεό. Τα κεφάλαια αυτού του μαθήματος περιλαμβάνουν:

 

1. Όταν προσεύχεσαι να σκέφτεσαι το Θεό

2. Όταν προσεύχεσαι να προσέρχεσαι στο Θεό με το σωστό τρόπο

3. Όταν προσεύχεσαι να ακούς το Θεό

4. Όταν προσεύχεσαι να χρησιμοποιείς το λόγο του Θεού

5. Όταν προσεύχεσαι να σκέφτεσαι τους άλλους

6. Όταν προσεύχεσαι να ενώνεσαι και με άλλους

7. Όταν προσεύχεσαι να αφήνεις το Άγιο Πνεύμα να σε βοηθήσει

 

Επιστροφή στη Σειρά "Η Χριστιανική Ζωή"