Σύντομη Περιγραφή

«Σε σχέση δε με τα πνευματικά, αδελφοί, δεν θέλω να είστε σε άγνοια», έγραψε ο Παύλος στο Α’ Κορινθίους 12:1. Τα πνευματικά χαρίσματα είναι πολύ σημαντικά για το σώμα του Χριστού. Ο συγγραφέας Robert Brandt διδάσκει σχετικά με αυτά τα πνευματικά χαρίσματα, τα οποία είναι διαθέσιμα στον πιστό για να τον βοηθήσουν να γίνει μια μεγαλύτερη ευλογία στην εκκλησία και να είναι αποτελεσματικότερος στη διάδοση του ευαγγελίου.

 

Το μάθημα περιέχει τα παρακάτω κεφάλαια

1. Ο Θεός έχει χαρίσματα για σένα

2. Ο Θεός θέλει να γνωρίζεις για τα χαρίσματά Του

3. Απόστολοι και προφήτες

4. Ευαγγελιστές και ποιμένες—δάσκαλοι

5. Άλλα χαρίσματα διακονίας 1: Υπηρεσία, διδασκαλία, προτροπή

6. Άλλα χαρίσματα διακονίας 2: Μετάδοση, κυβέρνηση, έλεος, βοήθεια

7. Λόγος σοφίας, λόγος γνώσης, πίστη

8. Χαρίσματα θεραπείας, ενέργειες θαυμάτων, προφητεία

9. Διακρίσεις πνευμάτων, γλώσσες, ερμηνεία γλωσσών

 

Επιστροφή στη Σειρά "Η Χριστιανική Υπηρεσία"