Σύντομη Περιγραφή

Η λατρεία είναι έπαινος στο Θεό και επίσης υπηρεσία στο Θεό. Ο συγγραφέας μας εισάγει σε μια νέα ζωή προσευχής και λατρείας. Μια προσεκτική ματιά στο ‘Πάτερ Ημών’, την προσευχή που ο Ιησούς μας δίδαξε, μας δείχνει ότι ο Ιησούς διακηρύττει: «Δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε την προσευχή και τη λατρεία από τη ζωή». Η προσευχή δεν τελειώνει ποτέ και είναι μέρος κάθε δραστηριότητάς μας. Σε αυτό το μάθημα η προσευχή παρουσιάζεται ως προετοιμασία για λατρεία και η λατρεία ορίζεται ως μια διαρκής ζωή με τρόπο που να ευαρεστεί το Θεό και να εκπληρώνει τους σκοπούς του.

 

Το μάθημα περιέχει τα παρακάτω κεφάλαια

1. Σε ποιον προσευχόμαστε;

2. Μια οικογενειακή σχέση

3. Πολίτης μιας Βασιλείας

4. Ένας Βασιλιάς για να Τον λατρεύσουμε

5. Η αναζήτηση μιας Βασιλείας

6. Ένα σχέδιο που πρέπει να ακολουθήσουμε

7. Η κάλυψη των αναγκών συντήρησης

8. Η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών

9. Η εκπλήρωση των αναγκών αγιασμού

10. Η κάλυψη των αναγκών ασφαλείας

 

Επιστροφή στη Σειρά "Η Χριστιανική Υπηρεσία"