Σύντομη Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί μια επισκόπηση των βιβλίων της Παλιάς Διαθήκης. Αυτή η ματιά στην Παλιά Διαθήκη αρχίζει με τη Δημιουργία, συνεχίζει μέσα από την κρίση του Κατακλυσμού και κατόπιν καταπιάνεται με το θέμα του εκλεκτού λαού του Θεού, των απογόνων του Αβραάμ. Τα βιβλία της Παλιάς Διαθήκης αποτελούν καταγραφές του έργου του Θεού στον λαό που έκλεξε ως μέσο για την ευλογία του κόσμου. Το μάθημα συζητά πολλά ονόματα, όρους και γεγονότα που συχνά είναι δυσνόητα, προκειμένου να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της εποχής της Παλιάς Διαθήκης.

 

Το μάθημα περιέχει τα παρακάτω κεφάλαια

1. Οι δρόμοι και οι λόγοι του Θεού

2. Η ιστορία της ανθρώπινης φυλής

3. Η ιστορία των εκλεκτών ανθρώπων

4. Η ιστορία της πίστης και της λατρείας

5. Ένα σπίτι για τους ανθρώπους του Θεού

6. Ένα ενωμένο βασίλειο

7. Τα γραπτά της εποχής της βασιλείας

8. Ένα διαιρεμένο βασίλειο

9. Η κρίση και η αιχμαλωσία

10. Η επιστροφή και η αποκατάσταση

 

Επιστροφή στη Σειρά "Η Χριστιανική Υπηρεσία"