Σύντομη Περιγραφή

Προς το τέλος της επίγειας διακονίας του, ο  Ιησούς είπε στους μαθητές του ότι σύντομα δεν θα μπορούσε πια να είναι μαζί τους. Τότε τους είπε: «Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και θα σας δώσει έναν άλλον Παράκλητο, για να μένει μαζί σας στον αιώνα, το Πνεύμα τής αλήθειας» (Ιωάννης 14.16-17). Σε αυτό το μάθημα ο συγγραφέας σου παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους ο Φίλος σου, το Άγιο Πνεύμα, θέλει να σε βοηθήσει, όπως ακριβώς ο Ιησούς βοηθούσε τους ανθρώπους όταν ήταν εδώ στη γη.

 

Το μάθημα περιέχει τα παρακάτω κεφάλαια

1. Ένα πλήρες πρόσωπο

2. Ένα θεϊκό πρόσωπο

3. Ένα πρόσωπο που βοηθά

4. Το Πνεύμα στη Δημιουργία

5. Το Πνεύμα που επικοινωνεί

6. Το Πνεύμα που αναγεννά

7. Το Πνεύμα που ενδυναμώνει

8. Η λατρεία με το Πνεύμα

9. Τα πνευματικά χαρίσματα

10. Ο πνευματικός καρπός

 

Επιστροφή στη Σειρά "Η Χριστιανική Υπηρεσία"