Χρειάζεται να γνωρίζω αγγλικά για να μελετήσω τις σειρές μαθημάτων του Ε.ΘΕΟ.Σ.;

Τα μαθήματα των σειρών 'Χριστιανική Ζωή' και 'Χριστιανική Υπηρεσία' δεν απαιτούν τη γνώση αγγλικών. Για τα μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου, η γνώση αγγλικών είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Ο λόγος για αυτό είναι ο εξής: Στα περισσότερα μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου, εκτός από τον οδηγό μελέτης ο οποίος είναι μεταφρασμένος στα ελληνικά, υπάρχει και κάποιο συνοδευτικό εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο αυτό υπάρχει διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά. Η μελέτη του εγχειριδίου, παρόλο που δεν είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, βοηθάει αρκετά τον μαθητή και εμπλουτίζει τη μαθησιακή διαδικασία. Συμπερασματικά, η γνώση αγγλικών συνιστάται, χωρίς όμως να είναι εντελώς απαραίτητη.

 

Πόσο χρονικό περιθώριο έχω για να ολοκληρώσω τη μελέτη μου;

Για μαθήματα των σειρών 'Χριστιανική Ζωή' και 'Χριστιανική Υπηρεσία' υπάρχει ένα τυπικό όριο 6 μηνών, αλλά δεν είναι δεσμευτικό. Συστήνουμε, ωστόσο, να μελετάτε όσο πιο συστηματικά μπορείτε για τη δική σας ωφέλεια. Αν και αυτό εξαρτάται από τη δική σας ικανότητα στη μελέτη, ένα μάθημα της σειράς "Χριστιανική Ζωή" δεν θα πρέπει να σας πάρει περισσότερο από 1 μήνα, αν μελετάτε 5 ώρες την εβδομάδα. Με αντίστοιχη μελέτη, τα μαθήματα της σειράς "Χριστιανική Υπηρεσία" απαιτούν περίπου 2 με 3 μήνες. 
Για τα μαθήματα κολεγιακού επιπέδου υπάρχει χρονικό όριο 6 μηνών από την ημερομηνία εγγραφής στο συγκεκριμένο μάθημα. Εάν περάσει το εξάμηνο χωρίς να έχετε ολοκληρώσει το μάθημα, θα πρέπει να ζητήσετε χρονική παράταση που ενδεχομένως να συνοδεύεται από ανάλογο κόστος.

 

Πότε μπορώ να ξεκινήσω τα μαθήματά μου;

Επειδή τα μαθήματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για να μελετώνται δι' αλληλογραφίας, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για να αρχίσετε τη μελέτη σας. Μπορείτε να εγγραφείτε και να αρχίσετε τη μελέτη σας ακόμα και σήμερα!

 

Πού μπορώ να δώσω τις εξετάσεις των μαθημάτων;

Τα μαθήματα των σειρών "Χριστιανική Ζωή" και "Χριστιανική Υπηρεσία" δεν έχουν τελικές εξετάσεις. Το μάθημα θεωρείται ολοκληρωμένο με την επιτυχή ολοκλήρωση και βαθμολόγηση και της τελευταίας Μαθητικής Αναφοράς. Για τα μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου, οι εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν δια αλληλογραφίας για λόγους αξιοπιστίας της διαδικασίας. Ωστόσο, μπορεί να γίνει συνεννόηση, ώστε να δώσετε τις εξετάσεις στην πόλη κατοικίας σας, υπό την επιτήρηση κάποιου αναγνωρισμένου προσώπου κοινής αποδοχής που θα εγγυηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας. Φυσικά, οι εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και στα γραφεία μας στην Καβάλα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ζήτημα αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.