Ίδρυση του ΕΘΕΟΣ

Ο Ε.ΘΕΟ.Σ. ιδρύθηκε το 2008 αλλά οι ρίζες του ξεκινούν από τη δεκαετία του ΄80. Ο Ε.ΘΕΟ.Σ. ξεκίνησε από τον οραματισμό Ελλήνων εργατών του ευαγγελίου, που διέκριναν την ανάγκη συστηματικής μελέτης της Αγίας Γραφής ως μέσο για την προσωπική οικοδομή των πιστών και την αποτελεσματικότερη υπηρεσία τους στο έργο του Θεού.

 

Ο Σκοπός μας

Σκοπός του Ε.ΘΕΟ.Σ. είναι: α) η ανάπτυξη και διάδοση της θεολογικής σκέψης, β) η παρουσίαση της Βιβλικής θεολογίας και των σύγχρονων θεολογικών απόψεων, γ) η ανάδειξη του θεολογικού προβληματισμού και των ηθικών αρχών που πηγάζουν από αυτόν ως μέσο βελτίωσης της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και των μεταξύ τους σχέσεων, δ) η ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις, τόσο μέσα στην οικογένεια όσο και στον επαγγελματικό χώρο, αλλά και σε θέματα που αφορούν την Ελληνική κοινωνία εν γένει.

Οραματισμός του Ε.ΘΕΟ.Σ. είναι ‘να εκπαιδεύσει χριστιανούς ηγέτες για να υπηρετήσουν το Θεό, την εκκλησία και τον κόσμο με ακεραιότητα και συμπόνια’, όπου η λέξη ‘ηγέτες’ αναφέρεται σε κάθε εργάτη του ευαγγελίου ο οποίος μέσα από το δική του διακονία συνεισφέρει στην αύξηση του σώματος και τη δόξα του Θεού.

 

Οι Δραστηριότητές μας

Για την επίτευξη του σκοπού του, ο Ε.ΘΕΟ.Σ.

- διοργανώνει ομιλίες, ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις και άλλες σχετικές εκδηλώσεις σε θεολογικά θέματα ή σε θέματα της Χριστιανικής ζωής, προσπαθώντας να συμβάλλει στην καλύτερη εκπαίδευση των Ελλήνων πιστών και στην ενότητα του σώματος του Χριστού

- εκδίδει και διαθέτει ενημερωτικά έντυπα, διαδικτυακές περιοδικές εκδόσεις (newsletters) κ.λπ.

- διοργανώνει βιβλικά μαθήματα δι’ αλληλογραφίας ειδικά σχεδιασμένα για νέους πιστούς ή για πιστούς που θέλουν να αποκτήσουν μια πιο συστηματική βιβλική εκπαίδευση ώστε να υπηρετήσουν το Θεό μέσα από την τοπική τους εκκλησία.

- οργανώνει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια-μαθήματα

- συνεργάζεται με το Global University έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες πιστούς να έρθουν σε επαφή και να μελετήσουν βιβλικά μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου επάνω στην Αγία Γραφή και τη Θεολογία.