• Πιστεύουμε ότι ο Ένας, Τριαδικός Θεός αποκάλυψε τον Εαυτό Του και το σχέδιό Του για τη σωτηρία του ανθρώπου μέσα από την Αγία Γραφή.
  • Πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο θεόπνευστος, αλάθητος λόγος του Θεού, ο μόνος επαρκής κανόνας για την πίστη και τη ζωή μας.
  • Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί κατά χάρη μέσα από την πίστη στο λυτρωτικό έργο του Χριστού και όχι από τα έργα του.
  • Πιστεύουμε ότι ο Θεός εργάζεται και σήμερα σώζοντας και θεραπεύοντας ανθρώπους, βαπτίζοντας στο Άγιο Πνεύμα και δίνοντας πνευματικά χαρίσματα κατά τη βούλησή Του.
  • Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος του Θεού θα πρέπει να ζει μια καθαρή και άγια ζωή περιμένοντας το δεύτερο ερχομό του Χριστού.
  • Πιστεύουμε ότι οι νεκροί θα αναστηθούν και ότι πιστοί θα ζήσουν αιώνια μαζί το Θεό.