Το Global University (πρώην ICI) είναι ένα Χριστιανικό Πεντηκοστιανό Πανεπιστήμιο που εδώ και σαράντα χρόνια δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο να μελετούν το Λόγο του Θεού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της αυτοεκμάθησης δι’άλληλογραφίας.

Μέσα από τα ευαγγελιστικά μαθήματα που ανέπτυξε, πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι άκουσαν για το Χριστό, ενώ 1,7 εκατομμύρια Τον δέχθηκαν ως Κύριο και Σωτήρα τους.

Σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε 179 χώρες του κόσμου μελετούν σήμερα το Λόγο του Θεού μέσα από τις σειρές μαθημάτων ‘Χριστιανική Ζωή’, ‘Χριστιανική Υπηρεσία’ καθώς και τα πανεπιστημιακά μαθήματα του Global University. Πρόσφατα, το Global University απέκτησε την υψηλότερη δυνατή αναγνώριση στις Η.Π.Α., ενώ πρόσθεσε στα προγράμματα σπουδών του, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τον υπερσύνδεσμο για να επισκεφτείτε την κύρια ιστοσελίδα του Global University.