Το μάθημα αποτελεί μια μελέτη του κατά Ιωάννη ευαγγελίου και επικεντρώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αναφέρεται σε πολλές από τις λεπτομέρειες της ζωής του Ιησού, τη διδασκαλία Του και τις διακηρύξεις Του που δεν αναφέρονται στα υπόλοιπα ευαγγέλια.

Ο συγγραφέας μας οδηγεί κεφάλαιο-κεφάλαιο στη μελέτη του κατά Ιωάννη ευαγγελίου. Παρουσιάζει την έντονη περιγραφή του Ιησού που μας έδωσε ο αγαπημένος του μαθητής, ο Ιωάννης, το πρόσωπο που βρισκόταν πιο κοντά στον Ιησού κατά τη διάρκεια της διακονίας Του.

Το μάθημα περιέχει 21 κεφάλαια, ένα για κάθε κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη ευαγγέλιο.

 

Επιστροφή στη Σειρά "Η Χριστιανική Ζωή"