Σύντομη Περιγραφή

Μια απαραίτητη διακονία της εκκλησίας είναι να παρέχει πνευματική τροφή στους νέους πιστούς για να αυξηθούν, να ωριμάσουν και να διδαχθούν τα βασικά στοιχεία της πίστης. Ο συγγραφέας προτρέπει αυτούς που επιθυμούν να βοηθήσουν άλλους, τονίζοντας συγχρόνως και τη δική τους προσωπική ανάγκη. Η έμφαση είναι στην αμοιβαία αλληλεξάρτηση που υπάρχει μέσα στη χριστιανική κοινότητα. Οι νέοι πιστοί χρειάζονται να διδαχθούν και να ενθαρρυνθούν ενώ οι ώριμοι χριστιανοί χρειάζεται να διδάξουν και να θρέψουν άλλους προκειμένου να αυξηθούν και οι ίδιοι.

 

Το μάθημα περιέχει τα παρακάτω κεφάλαια

1. Ζωντανός και αυξανόμενος

2. Προς την ωριμότητα

3. Βοηθώντας τους χριστιανούς να αυξηθούν

4. Ανακαλύπτοντας και κάνοντας

5. Αναπτυσσόμενοι και μαθαίνοντας

6. Σαν το δάσκαλο — σαν το μαθητή

7. Καθοδηγώντας την εμπειρία εκμάθησης

8. Αυξανόμενοι στις οικογένειες

9. Αυξανόμενοι σε ομάδες συμμερισμού

10. Αυξανόμενοι στις εκκλησίες

 

Επιστροφή στη Σειρά "Η Χριστιανική Υπηρεσία"