Καθώς αυξάνεσαι στην χριστιανική ζωή, η επιθυμία να λατρεύεις τον Κύριο μεγαλώνει—και αυτή η επιθυμία πρέπει να εκπληρωθεί. Ο Θεός επίσης λαχταρά να έχει κοινωνία και συνομιλία με τα παιδιά Του. Η συγγραφέας Judy Bartel Graner θα βοηθήσει αυτούς που επιθυμούν να διατηρήσουν συνεπή προσωπική ώρα με το Θεό παρουσιάζοντας την ανάγκη και τα οφέλη της λατρείας. Αυτό το μάθημα δίνει οδηγίες που θα είναι ωφέλιμες και για ομαδική λατρεία. Τα κεφάλαια που περιέχει είναι:

 

1. Λατρεία — ένα πνευματικό διαμάντι

2. Μόνο ο Θεός είναι άξιος

3. Λατρεία στην προσευχή

4. Λατρεία στην συνάθροιση

5. Λατρεία στη μουσική

6. Οδηγίες για τη λατρεία

7. Η πρακτική της λατρείας

8. Λατρεία — τώρα και για πάντα

 

Επιστροφή στη Σειρά "Η Χριστιανική Ζωή"